Air 95 gym Nike nu verkrijgbaar Premium Max sail rood g1BWwFq

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx blauw vintage Fresh zeezout V2 Indigo loopschoenen Foam Knit pigment Nn2 Balance Cruz Women's New U8xEvx

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten en (II) de extramurale woonbehoefte. In de prognose wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Wat is het?

Fortuna Intramuraal geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten in de sectoren Verpleging&Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenning van de toekomstige intramurale zorgvraag wordt via twee invalshoeken uitgevoerd: in de aanbodraming wordt vooral uitgegaan van de nu bekende zorglocaties in een gemeente en in de vraagraming is alleen de demografische ontwikkeling in een gemeente bepalend voor de zorgvraag.

Daarnaast geeft Fortuna Extramuraal  informatie over de gewenste geschikte huisvesting voor ouderen op de reguliere woningmarkt: 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten, zoals nultredenwoningen, aangepaste woningen en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

blauw Cruz Indigo Nn2 New vintage Fresh Women's loopschoenen pigment zeezout Foam Knit V2 Balance

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau zijn diverse voorbeeldrapportages beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie:
Heren 95 Wit Sssa Air Sneakers Nike Max 'getapet' pwrgp1 015-27 99 343 Cruz Fresh vintage pigment Nn2 Foam Balance V2 zeezout loopschoenen New Indigo Knit blauw Women'sof Wim Faessen 015-27 99 317
Interessante links: New Balance Sokken Magneet Trainers V2 zwart Cruz Fresh Women's Foam 7rw7f

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2017

Gerelateerde producten:

Primos
Socrates
Woningmarktmonitor
Vastgoedmonitor
LinkinCare

Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder kunnen de uitkomsten worden gekoppeld aan een monitor, bijvoorbeeld de woningmarktmonitor van ABF of het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders LinkinCare.

Balance Foam V2 Trainers Sokken poolvos Cruz New Women's Red Team Fresh qd7Ptd4
  • ABF Research

  • Over ons
  • Nieuws
  • Werken bij ABF
  • Disclaimer
  • Sitemap
Privacyverklaring Cookieverklaring © ABF Research 1998-2019
Indigo blauw zeezout vintage Balance pigment Nn2 Fresh loopschoenen New Women's Foam Knit Cruz V2

Bedankt!

Uw bericht is succesvol verstuurd naar . Er zal zo spoedig mogelijk geantwoord worden.

Ok

Helaas

Hierro New Foam Fresh Women's koraal Balance V3 loopschoenen xIPwrtIq4

Uw bericht is niet verstuurd. Neem contact op met ABF door te bellen naar 015-27 99 300. Ga terug naar Home pagina.

Ok