Balance Red Devil 574 Custom Jht3 V2 New Flickr 8qx6x

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn Foam zeezout Grey hardloopschoenen Cruz Women's gedeconstrueerde Zaad New Fresh Balance V2 licht Cliff aWq1T7Bn

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten en (II) de extramurale woonbehoefte. In de prognose wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Wat is het?

Fortuna Intramuraal geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten in de sectoren Verpleging&Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenning van de toekomstige intramurale zorgvraag wordt via twee invalshoeken uitgevoerd: in de aanbodraming wordt vooral uitgegaan van de nu bekende zorglocaties in een gemeente en in de vraagraming is alleen de demografische ontwikkeling in een gemeente bepalend voor de zorgvraag.

Daarnaast geeft Fortuna Extramuraal  informatie over de gewenste geschikte huisvesting voor ouderen op de reguliere woningmarkt: 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten, zoals nultredenwoningen, aangepaste woningen en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

licht Grey V2 Cliff gedeconstrueerde Women's Fresh zeezout Foam New Balance Cruz Zaad hardloopschoenen

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau zijn diverse voorbeeldrapportages beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie:
Heren 95 Wit Sssa Air Sneakers Nike Max 'getapet' pwrgp1 015-27 99 343 Cruz Cliff V2 Grey Balance Zaad hardloopschoenen Women's Foam licht zeezout gedeconstrueerde New Freshof Wim Faessen 015-27 99 317
Interessante links: zwart 400 Loopschoenen metallic Max Dames zeil Nike Multicolour Air zilver Axis aluminium 1q4x0O

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2017

Gerelateerde producten:

Primos
Socrates
Woningmarktmonitor
Vastgoedmonitor
LinkinCare

Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder kunnen de uitkomsten worden gekoppeld aan een monitor, bijvoorbeeld de woningmarktmonitor van ABF of het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders LinkinCare.

Gymnastiekschoenen Outdoor Nike Air Max Groen Dames Guile qXZxgw

Bedankt!

Uw bericht is succesvol verstuurd naar . Er zal zo spoedig mogelijk geantwoord worden.

Ok

Helaas

Meerkleurig Air wit Motion Lw Max Dames platina zuiver Wedstrijdloopschoen Nike zYqfw5xUn

Uw bericht is niet verstuurd. Neem contact op met ABF door te bellen naar 015-27 99 300. Ga terug naar Home pagina.

Ok