Balance New Greynavy Made 996 In Usa The fnT7a

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf Balance loopschoenen Bleu Pig New M840v4 Mens B8qwnFf

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten en (II) de extramurale woonbehoefte. In de prognose wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Wat is het?

Fortuna Intramuraal geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten in de sectoren Verpleging&Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenning van de toekomstige intramurale zorgvraag wordt via twee invalshoeken uitgevoerd: in de aanbodraming wordt vooral uitgegaan van de nu bekende zorglocaties in een gemeente en in de vraagraming is alleen de demografische ontwikkeling in een gemeente bepalend voor de zorgvraag.

Daarnaast geeft Fortuna Extramuraal  informatie over de gewenste geschikte huisvesting voor ouderen op de reguliere woningmarkt: 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten, zoals nultredenwoningen, aangepaste woningen en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

Bleu Mens Balance Pig loopschoenen M840v4 New

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau zijn diverse voorbeeldrapportages beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie:
Heren 95 Wit Sssa Air Sneakers Nike Max 'getapet' pwrgp1 015-27 99 343 M840v4 New loopschoenen Balance Bleu Pig Mensof Wim Faessen 015-27 99 317
Interessante links: loopschoenen Damesschoenen W635v2 grijs geel Balance New nw0UqRtHn

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2017

Gerelateerde producten:

Primos
Socrates
Woningmarktmonitor
Vastgoedmonitor
LinkinCare

Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder kunnen de uitkomsten worden gekoppeld aan een monitor, bijvoorbeeld de woningmarktmonitor van ABF of het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders LinkinCare.

Damesschoenen Pigment New W635v2 donkere Balance cycloon loopschoenen TWwZnFH

Direct contact opnemen

Uw bericht wordt gestuurd naar . U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

wit hardloopschoenen 4 Hard 5 Balance B damesschoen New voudig Wch99 kleurstof breed wpXWP
Baseball New Schoenen Metal Roze Balance Heren L4040 wqCqESz
Annuleren

Bedankt!

Uw bericht is succesvol verstuurd naar . Er zal zo spoedig mogelijk geantwoord worden.

Ok

Helaas

New schoenen Balance L3000v4 grijs Heren r0rBFUv

Uw bericht is niet verstuurd. Neem contact op met ABF door te bellen naar 015-27 99 300. Ga terug naar Home pagina.

Ok