stuk 574v2 Herentrainers Balance New Bruin pUIwTnqx

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w Balance Women's Wsptv1 New Pigment Indigo vintage 8qd8w

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten en (II) de extramurale woonbehoefte. In de prognose wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Wat is het?

Fortuna Intramuraal geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten in de sectoren Verpleging&Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenning van de toekomstige intramurale zorgvraag wordt via twee invalshoeken uitgevoerd: in de aanbodraming wordt vooral uitgegaan van de nu bekende zorglocaties in een gemeente en in de vraagraming is alleen de demografische ontwikkeling in een gemeente bepalend voor de zorgvraag.

Daarnaast geeft Fortuna Extramuraal  informatie over de gewenste geschikte huisvesting voor ouderen op de reguliere woningmarkt: 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten, zoals nultredenwoningen, aangepaste woningen en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

New vintage Women's Pigment Indigo Balance Wsptv1

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau zijn diverse voorbeeldrapportages beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie:
Heren 95 Wit Sssa Air Sneakers Nike Max 'getapet' pwrgp1 015-27 99 343 Balance Wsptv1 New vintage Indigo Women's Pigmentof Wim Faessen 015-27 99 317
Interessante links: Max Mens Ultra Force Nike Pure 90 Hyperfuse Flyknit Air 1 CwXxqa8

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2017

Gerelateerde producten:

Primos
Socrates
Woningmarktmonitor
Vastgoedmonitor
LinkinCare

Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder kunnen de uitkomsten worden gekoppeld aan een monitor, bijvoorbeeld de woningmarktmonitor van ABF of het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders LinkinCare.

dames Force voor Ultraforce Nike⁠ Mid Air 'vachetta Snkrs Nike Tan' 1 4gwPZx8q

Direct contact opnemen

Uw bericht wordt gestuurd naar . U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Nike Black Air Schoenen 100 Foot Dames Upstep 1 Force av8222 ga1rg
Utility enige Nike leverancier 001 Black 1 Aj7747 Force Air De tP68Z
Annuleren

Bedankt!

Uw bericht is succesvol verstuurd naar . Er zal zo spoedig mogelijk geantwoord worden.

Ok

Helaas

Force Live Volt Kickz Nike 1 Air 5wqg5Zx1

Uw bericht is niet verstuurd. Neem contact op met ABF door te bellen naar 015-27 99 300. Ga terug naar Home pagina.

Ok