Wien Home Balance Facebook Shop New ZEqXwpA

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7 1500 Md1500fw Heren New Balance Weiß Sneakers Reengineered Wit qwZ5wFnRH7

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten en (II) de extramurale woonbehoefte. In de prognose wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Wat is het?

Fortuna Intramuraal geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal intramurale cliënten in de sectoren Verpleging&Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenning van de toekomstige intramurale zorgvraag wordt via twee invalshoeken uitgevoerd: in de aanbodraming wordt vooral uitgegaan van de nu bekende zorglocaties in een gemeente en in de vraagraming is alleen de demografische ontwikkeling in een gemeente bepalend voor de zorgvraag.

Daarnaast geeft Fortuna Extramuraal  informatie over de gewenste geschikte huisvesting voor ouderen op de reguliere woningmarkt: 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten, zoals nultredenwoningen, aangepaste woningen en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

Balance Wit 1500 Weiß New Md1500fw Heren Reengineered Sneakers

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau zijn diverse voorbeeldrapportages beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie:
Heren 95 Wit Sssa Air Sneakers Nike Max 'getapet' pwrgp1 015-27 99 343 Heren New Md1500fw Balance 1500 Wit Weiß Reengineered Sneakersof Wim Faessen 015-27 99 317
Interessante links: Pursuit castlerock Fresh Zante Black New Balance loopschoenen Heren Foam 7nR1w4zxgq

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2017

Gerelateerde producten:

Primos
Socrates
Woningmarktmonitor
Vastgoedmonitor
LinkinCare

Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder kunnen de uitkomsten worden gekoppeld aan een monitor, bijvoorbeeld de woningmarktmonitor van ABF of het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders LinkinCare.

mango New Fresh Foam Balance loopschoenen Blue Fog Heren Zante Pursuit RrAzR

Bedankt!

Uw bericht is succesvol verstuurd naar . Er zal zo spoedig mogelijk geantwoord worden.

Ok

Helaas

Heren Neutral New V4 blauw Zante Balance Fresh loopschoenen Foam ppqY5r1

Uw bericht is niet verstuurd. Neem contact op met ABF door te bellen naar 015-27 99 300. Ga terug naar Home pagina.

Ok